Mini session feedback

Tack för att du valde att göra en mini session tillsammans med mig! Jag vill gärna höra dina synpunkter angående fotograferingen, vad du tyckte gick bra och vad som kunde förbättras. Ta några minuter för att svara på frågorna nedan - din feedback hjälper mitt företag att skapa en ännu bättre upplevelse i framtiden! (Delar av ditt svar kan användas i marknadsföringssyfte för Aria Portraits.)